Navigation Menuclick me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me

Magazyn ze skandynawskimi wnętrzami

Skład i łamanie tekstu

Przykładowy artykuł dla magazynu ILOBAHIE CREATIVE


Projekt i realizacja.

nagłówki: 20/28 
tekst główny: 14/22 Century Gothic
________________________________

Minimalistyczny magazyn

Składanie magazynów i gazet

Skład i łamanie takstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu