Navigation Menuclick me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me

Zaproszenie na galę 10-lecia PolsatNews


Zaproszenie na galę 10-lecia PolsatNews

Zaproszenie na galę Polsatnews


Zaproszenie w formacie 12x17 cm. Złożone z dwóch kart składając ych się ze sobą poprzez wcięcia na środku tworząc formę przestrz enną, którą można usta wić na biurku. Całość została zaprojektowana w formie historii, którą czyta się jak książk ę, przekładając k olejno „skrzydełka” w lewą stronę. Wszystkie elementy pomar ańczowe są pokryte lakierem wybiórczym.

PolsatNews zaproszenie na galę 10 lecia

Polsat News zaproszenie na galę 10 lecia