Navigation Menuclick me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me

Makieta magazynu INTERLINIA

Skład i łamanie

Makieta magazynu INTERLINIA
Projekt okładki i przykładowego artykułu.
Całość przedstawiona za pomocą tekstu zastępczego.

nagłówki: 29/28 TeX Gyre Schola
tekst główny: 11/15 DaunPenh
podpisy: 10/10 DaunPenh
________________________________

Skład i łamanie magazynu

Skład i łamanie magazynu

Skład i łamanie magazynu

Skład i łamanie magazynu

Minimalistyczny skład magazynu

Projekt magazynu INTERLINIA

Skład i łamanie magazynów