Navigation Menuclick me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me | click me

Bali, Teodor Porr

Skład książek

Makieta książki Teodora Porr pt. Bali
Projekt okładki i przykładowych stron.
Całość przedstawiona za pomocą tekstu zastępczego (źródło tekstu).
twarda oprawa, wydanie albumowe
rozmiar książki: 24x2cm
nagłówki: 24 Basic Title Font
tekst główny: 12/18 Century Gothic
podpisy: 15 Basic Title Font
________________________________

Skład i łamanie książek

Projektowanie ksiażek


Projektowanie książek

Skład i łamanie tekstu

Skład i łamanie tekstu

Projektowanie albumów

Rozkładówka zaprojektowanej książki